PHP Powered Valid XHTML 1.0 Strict! Valid CSS!
stat4u

Istotne informacje dotyczace stosowania FUG MIX

Zalecenia producenta

 • Świeżo zafugowane nawierzchnie brukowe chronić do momentu samoczynnego utwardzenia się materiału (ok.24h) przed ulewnymi opadami atmosferycznymi (przed opadami nawierzchnię osłonić folią ochronną – zalecana odległość folii od fugowanej nawierzchni ok. 10 cm, dla odpowiedniej cyrkulacji powietrza),
 • Nawierzchnia gotowa do użytkowania po 24 godzinach, przy temperaturze powietrza +20 C oraz wilgotności powietrza 65%. Całkowita twardość materiału, zdolna do zalecanych maksymalnych obciążeń po 7 dniach,
 • Stosować wyłącznie w temperaturach dodatnich, zalecana minimalna temp. powietrza przy fugowaniu + 5oC,
 • Wysokie temperatury przyspieszają proces utwardzania, a niskie zwalniają. W temperaturach powietrza w przedziale 1- 10 st. C, reżim czasowy samoczynnego utwardzania materiału może ulec wydłużeniu nawet do72 godz.,
 • Bezpośrednio po wykonanych pracach, zabezpieczyć fugowaną nawierzchnię przed ruchem pieszym oraz kołowym aż do całkowitego utwardzenia materiału,
 • Nawierzchnię dokładnie oczyścić po fugowaniu, pozostałe i nie usunięte resztki zaprawy po utwardzeniu można usunąć mechanicznie,
 • Przed użyciem zaprawy FUG MIX, zaleca się wykonanie próby na mniej widocznej części kamienia (w skrajnych przypadkach mogą wystąpić efekty zaciemnienia kamienia, lub efekt lakieru).

Przykładowe zużycie materiału na 1m2

Wielkość kamieniaSzerokość fugiZużycie
40 x 40 cm1cm/2cm2,5kg/5,0kg
30 x 30 cm1cm/2cm3,3kg/6,6kg
16 x 16 cm1cm/2cm6,0kg/11,8kg
12 x 12 cm1cm/2cm7,6kg/15,0kg
10 x 10 cm1cm9,1kg
10 x 8 cm1cm10,1kg
8 x 8 cm1cm11,0kg

Przygotowanie podbudowy

Przed przystąpieniem do prac, zalecane jest wcześniejsze przygotowanie wodoprzepuszczalnej i wytrzymałej na określone obciążenia podbudowy.

Podłoże musi być odpowiednio wydrenowane i stabilne, gdyż spowodowane nadmiernym obciążeniem ruchy nawierzchni brukowej, mogą być przyczyną późniejszych deformacji nawierzchni.

Rodzaj podbudowy uzgodnić z wykwalifikowanym wykonawcą przez ułożeniem nawierzchni brukowej. Zalecana podbudowa przepuszczająca wodę z kruszyw naturalnych, żużli wielkopiecowych lub grysów stabilizowanych cementem. Podbudowa powinna być wykonana pod kątem przewidywanych przyszłych obciążeń terenu.

Szczególne właściwości zapraw FUG MIX

a) Produkt tolerujący wodę – co zyskujemy?

 • W czasie rozprowadzania zaprawy na nawierzchni, przez zraszanie rozproszonym strumieniem wody, uzyskujemy większy stopień zagęszczenia zaprawy w spoinach (nie tworzą się dodatkowe „pęcherze powietrza” w fugach, które w przypadku zapraw nie tolerujących wody, wpływają na osłabienie struktury oraz utratę rzeczywistych właściwości fizycznych materiału).
 • Możliwość fugowania w czasie lekkich opadów deszczu,
 • Pozostała reszta zaprawy nie stwardnieje pod wodą. Zalewamy pozostały materiał w pojemniku wodą i magazynujemy wyłącznie w temperaturach dodatnich.

b) Wodoprzepuszczalność

 • Zaprawy Fug Mix zaliczamy do rodziny produktów ekologicznych przepuszczających wodę. Właściwości te są szczególnie istotne przy projektowaniu i aranżacji terenów zielonych, gdzie ważnym elementem jest zachowanie poziomu zwierciadła wód gruntowych.

Kliknij żeby zobaczyć szczegółowe informacje techniczne dotyczące produktu.

Zaprawa FUG MIX może być stosowana jako fuga do kostki brukowej, fuga do kamienia, fuga do granitu oraz fuga do płyt tarasowych.